ביצוע חידוש קטעי רחובות – באבות, הגנה, שרה אימנו ונגבה

בעיר העתיקה מבוצעות עבודות פיתוח ושידרוג רחובות.

כיום מתבצעות עבודות ברחובות – האבות, הגנה, שרה אימנו ונגבה.

סטטוס הפרויקט: בביצוע