מדרחוב קק"ל

עיריית באר-שבע מקדמת בימים אלה תכנון מידרחוב קק"ל שהינו הרחוב המרכזי בעיר העתיקה כפרויקט המשך לפרויקט "שדרת האוכל" שבוצע בחלקו הדרומי של הרחוב. פיתוח רחוב זה מהווה רצף תיירותי במסלולי סיורים למבקרים מהארץ ומחו"ל.

סטטוס הפרויקט: בתכנון