אודות

מנהלת העיר העתיקה הפועלת בחברה הכלכלית מטפלת בכל הקשור לפיתוח העיר העתיקה כאשר היא פועלת
ומקשרת בין כל הגורמים והרשויות המפתחות את העיר העתיקה.
המנהלת הוקמה ופועלת על פי מדיניותו של ראש העיר מר רוביק דנילוביץ' הרואה חשיבות רבה וחזון לפתח את
העיר העתיקה כגורם דומיננטי בתחום תרבות הפנאי, מגורים בבאר שבע.
בראש המנהלת עומדת לילך נגיד.
העיר העתיקה עוברת בשנים האחרונות פיתוח אינטנסיבי הגיע להשקעות הנאמדות בכ-200 מיליון ש"ח.
ההשקעות כוללות פיתוח ושימור רחובות, הקמת מבני ציבור, הקמת ציר מוזיאונים ופעילויות לקהל הרחב.